Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ANASAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLERİMİZ VE BELGELERİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM
  Hizmetlerimiz
Büro Tescil - TSE Hizmet Yeterlilik Belgeleri
 
Çevre Danışmanlığı Geçici Faaliyet Belgesi Çevre İzni ve Lisansı
 
Atıksu Arıtma Tesisleri Bakım - İşletme - Eğitim - Otomasyon İşleri
 
ÇED Çalışmaları
 
Anahtar Teslimi Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
 
Hizmetlerimiz  »  Anahtar Teslimi Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
KİMYASAL ARITMA TESİSLERİ
Suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin fiziksel halini değiştirip çökelmelerini sağlayarak uygulanan arıtma yöntemidir. Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerindeki atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilerek , istenen maddeler çökeltilir ve çamur halinde sudan ayrılır. Kimyasal arıtmanın uygulanması; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyon olmak üzere 3 şekildedir.
 
Nötralizasyon: Asidik ve bazik yapıdaki atık suların uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi şeklindeki uygulamadır.
 
Koagülasyon: Koagülant maddelerin uygun pH’da atık suya eklenmesi ile atık suyun içindeki kolloidal ve askıdaki katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.
 
Flokülasyon: Flokülasyon (yumaklaştırma), atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.


   
  Anasayfa | Hakk?m?zda | Hizmetlerimiz | Referanslar | ?leti?im
  Copyright © 2010 Artek Ar?tma. Tüm Haklar? Sakl?d?r.